Rozszerzamy zakres swoich usług o pomiary inklinometryczne. Inklinometr to urządzenie za pomocą którego możemy sprawdzać wychylenia kątowe od pionu w dowolnym punkcie, na podstawie których określamy przemieszczenie poziome kolumny inklinometrycznej w gruncie lub konstrukcji ściany szczelinowej. Możemy dzięki temu prowadzić kompleksowy monitoring obudowy zabezpieczeń wykopów oraz osuwisk.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *