Dzienne Archiwa: 19 października 2017

 Rozszerzamy zakres swoich usług o pomiary inklinometryczne. Inklinometr to urządzenie za pomocą którego możemy sprawdzać wychylenia kątowe od pionu w dowolnym punkcie, na podstawie których określamy przemieszczenie poziome kolumny inklinometrycznej w gruncie lub konstrukcji ściany szczelinowej. Możemy dzięki temu prowadzić kompleksowy monitoring obudowy zabezpieczeń wykopów oraz osuwisk.